Nabór do XIII Ogólnopolskiej Giełdy Projektów w ramach Kongresu animacja + przyszłość!

Data publikacji: 15.05.2023
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

Rozpoczęliśmy nabór do XIII Ogólnopolskiej Giełdy Projektów, która w tym roku odbywa się w dn. 6-8 listopada w Warszawie,  w ramach Kongresu "animacja + przyszłość". Zwycięskie projekty zostaną zaprezentowane na scenie głównej. Zachęcamy do zgłaszania się! 

Tematem tegorocznej Ogólnopolskiej Giełdy Projektów jest animacja kultury i edukacja kulturalna w kontekście przyszłości, a w szczególności w obszarze: 

  • wykorzystywania nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań oraz technologii, w tym Internetu i narzędzi cyfrowych w działaniach animacyjnych w obszarze kultury oraz twórczości artystycznej,

  •  projektowania działań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju, 

  • podtrzymywania więzi społecznych i budowania relacji w świecie VUCA,  

  • łączenia kompetencji cyfrowych i manualnych, 

  • wzmacniania kompetencji przyszłości, m.in.: współpracy zespołowej, kreatywności, zdolności do adaptacji, 

  • budowania partnerstw łączących synergicznie potencjały organizacji,

  • wzmacniania kompetencji krytycznego myślenia, m.in.  w zakresie pozyskiwania i analizy informacji, 

  • projektowania działań prośrodowiskowych, w tym dbałości o środowisko lokalne.

Komisja wybierze maksymalnie 12 projektów, które zostaną zaprezentowane na scenie głównej oraz 10 projektów do sesji posterowej. 

Jeśli w terminie między 1 stycznia 2020 r. a 31 sierpnia 2023 r. realizujesz lub zrealizowałeś/aś projekt z ww. obszarów, koniecznie wyślij zgłoszenie! W naborze nie mogą brać udziału projekty prezentowane podczas poprzednich edycji Ogólnopolskiej Giełdy Projektów. 

Obowiązkowe szkolenie z wystąpień publicznych dla autorów/ek zwycięskich projektów odbędzie się w dn. 18-20 września 2023 r. w Radziejowicach. 

Wszystkich zainteresowanych zgłoszeniem swojego projektu zapraszamy do udziału w konsultacjach, które odbędą się 31.05.o 12:00. Opowiemy o założeniach tegorocznego wydarzenia, regulaminie i formularzu naboru. Link do rejestracji na wydarzenie: https://app.livewebinar.com/917-861-909

Nabór projektów trwa do 18 czerwca 2023 r. i odbywa się za pośrednictwem Systemu Obsługi Programów NCK: https://sop.nck.pl/site/login 

Wyniki naboru zostaną opublikowane na stronie NCK w połowie lipca. 

Przed aplikowaniem prosimy o zapoznanie się z regulaminem.