Dostępność oferty kulturowej online – konsultacje z ekspertem

Data publikacji: 23.05.2022
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Dostępność oferty kulturowej, a w szczególności jej cyfrowy aspekt jest istotnym elementem transformacji cyfrowej instytucji kultury. Dlatego w ramach programu Konwersja cyfrowa domów kultury zagwarantowaliśmy grantobiorcom możliwość konsultacji z ekspertem.

Konsultacje dotyczą obszarów takich jak:

  • dostępność serwisów www, w tym weryfikacja materiałów zamieszczanych w ramach witryn www,
  • dostępność cyfrowa, w tym weryfikacja dostępności dokumentów publikowanych w formie elektronicznej i doradztwo w tym zakresie,
  • dostępność planowanych działań online,
  • dostępność sprzętu do działań online, współpraca z odbiorcami z niepełnosprawnością

Mamy potwierdzenie, że ten temat jest bardzo ważny dla instytucji kultury, co widzimy po dużej liczbie zgłoszeń!


Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.