Czym jest Konwersja cyfrowa domów kultury? Obejrzyj film!

Data publikacji: 23.05.2022
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Czym jest Konwersja cyfrowa domów kultury? Jaka jest idea projektu? Z jakich etapów się składa? Kto bierze w nim udział? Jakie przynosi efekty?

 Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu o projekcie!

Konwersja cyfrowa domów kultury to projekt uruchomiony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Celem programu jest wyposażenie samorządowych instytucji kultury w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia i rozwijania działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz animacji kultury w społeczności lokalnej oraz doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych w formie cyfrowej lub online.