Gala XXI edycji Programu Stypendialnego GAUDE POLONIA

Data publikacji: 25.07.2022
Średni czas czytania 6 minut
drukuj

Podczas gali dwudziestej pierwszej edycji Programu Stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Gaude Polonia, która odbyła się w poniedziałek, 25 lipca br. w Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich, młodzi twórcy i artyści z Ukrainy, Białorusi, Litwy, Estonii i Czech odebrali dyplomy z rąk prof. Piotra Glińskiego, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz prof. Rafała Wiśniewskiego, Dyrektora Narodowego Centrum Kultury. W uroczystości wziął udział Wasyl Zwarycz, ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Ukrainy w Polsce.

- Program Gaude Polonia jest wyrazem mecenatu państwa polskiego dla artystów i ludzi kultury z Europy Środkowo-Wschodniej. Od początku swojego istnienia cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród młodych twórców oraz uznaniem w środowiskach artystycznych krajów naszego regionu. Ten rok, z uwagi na niczym nie sprowokowaną agresję Federacji Rosyjskiej na niepodległe państwo ukraińskie jest rokiem wyjątkowym i tragicznym dla naszych ukraińskich sąsiadów. Polska od samego początku wojny stanęła zdecydowanie po ich stronie. Rząd i polskie społeczeństwo niosą pomoc ukraińskim uchodźcom i ukraińskiemu państwu. Pomoc humanitarną, ekonomiczną i militarną. Osobną ścieżką pomocy są działania w dziedzinie kultury i sztuki: dotyczące ochrony ukraińskiego dziedzictwa kulturowego i pomocy ukraińskim artystom. Ministerstwo Kultury oraz instytucje kultury podległe resortowi natychmiast uruchomiły szereg programów pomocowych dla ukraińskich literatów, ludzi teatru i artystów sztuk wizualnych – podkreślił prof. Piotr Gliński, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W tym roku w ramach Gaude Polonia przyznano 48 stypendiów. Ze względu na wojnę toczącą się na Ukrainie do Polski przyjechało 43 stypendystów. Pięć osób nie dotarło do naszego kraju. Tegoroczni stypendyści pochodzą z 5 państw regionu: Ukrainy (26 osób, z tego 21 osób realizujących stypendia), Białorusi (19 osób), oraz Litwy (1 osoba), Estonii (1 osoba) i Czech (1 osoba). Uczestnicy reprezentują następujące dziedziny twórczości: sztuki wizualne, muzykę, muzykologię literaturę/przekład, konserwację dzieł sztuki,  film, fotografię, teatr oraz muzealnictwo. Realizują autorskie projekty w 17 uczelniach i instytucjach kultury, zlokalizowanych w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Lublinie, Gdańsku oraz Łodzi. W opiekę nad stypendystami zaangażowało się 40 znakomitych tutorów – ekspertów z różnych dziedzin kultury i sztuki. Wartość tegorocznego budżetu stypendialnego wyniosła ponad 2,4 mln zł.  

Gaude Polonia to ważny program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury na rzecz popularyzacji polskiej kultury w Europie Środkowo-Wschodniej. Stypendyści często stają się jej ambasadorami w swoich krajach i animatorami dalszej współpracy kulturalnej między Polską i państwami regionu. Od 2003 roku przyznaliśmy 864 stypendiów z czego najwięcej – bo aż 656 dla artystów z Ukrainy. Jestem przekonany, że udział w programie pozwala nie tylko na podnoszenie kwalifikacji stypendystów ale również wzmacnia więzi kulturowe między Polską i krajami naszego regionu. Wierzę, że dzięki zdobytym w tegorocznej edycji doświadczeniom i wiedzy uczestnicy programu będą przyczyniać się do rozwoju i wzbogacania kultury naszej części Europy. Cieszę się, że poprzez ten program możemy promować nasze dziedzictwo i poszerzać regionalną wymianę kulturalną – komentuje dyrektor Narodowego Centrum Kultury, prof. Rafał Wiśniewski.

Program Stypendialny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Gaude Polonia został zainicjowany w 2003 roku. Jest adresowany do mło­dych (do 40 roku życia, w wyjątkowych wypadkach do 45 roku życia) twór­ców, artystów, tłu­ma­czy i naukowców zajmujących się kulturą z kra­jów Eu­ro­py Środ­ko­wo ­Wschod­niej i służy budowaniu dobrych relacji Polski z jej sąsiadami (w pierwszej kolejności z Ukrainą i Białorusią), promocji kultury polskiej oraz współpracy między środowiskami artystycznymi Polski i krajów naszego regionu Europy. 

Pełna informacja prasowa poniżej