Robert Piaskowski Dyrektorem Narodowego Centrum Kultury

Data publikacji: 04.03.2024
Średni czas czytania 8 minut
drukuj

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bartłomieja Sienkiewicza z dniem 4 marca br. na stanowisko dyrektora Narodowego Centrum Kultury (NCK) powołany został menedżer i animator kultury, Robert Piaskowski. Jednym z jego priorytetowych celów jako szefa instytucji będzie, m.in. przygotowanie NCK do aktywnego udziału w polskiej prezydencji w Unii Europejskiej w 2025 r. Robert Piaskowski będzie odpowiadał w szczególności za koordynację krajowych wydarzeń kulturalnych, towarzyszących prezydencji. Będzie także rozwijał zadania własne NCK we współpracy z narodowymi oraz lokalnymi instytucjami kultury, wzmacniając rolę i markę NCK oraz wspierając lokalne podmioty, animatorów i twórców.

Podczas uroczystości powołania nowego dyrektora minister Bartłomiej Sienkiewicz uhonorował Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” prof. Rafała Wiśniewskiego. Dotychczasowy dyrektor Narodowego Centrum Kultury obejmie funkcję zastępcy dyrektora i będzie odpowiadał za projekty badawcze, wydawnicze i działalność operacyjną instytucji.

- Po ponad dwudziestu latach służby dla kultury Krakowa, pracy strategicznej, kreatywnej i dyplomacji kulturowej mojego miasta mam poczucie dokończenia ważnej misji. Zorganizowałem niepoliczoną ilość koncertów, spotkań, wydarzeń, jubileuszy, konferencji i kongresów we wszystkich obszarach kultury. Zbudowałem międzynarodową rozpoznawalność ważnych projektów i miasta w rozmaitych obszarach. Dlatego wielkim zaszczytem jest dla mnie powołanie mnie przez Ministra Kultury na stanowisko Dyrektora Narodowego Centrum Kultury. Program tej instytucji reprezentuje najbardziej wszechstronny profil działania spośród wszystkich instytucji, dla których organizatorem jest MKiDN. Pełni rolę instytucji wydawniczej, badawczej, regrantingowej, domu produkcyjnego, laboratorium dobrych praktyk oraz obserwatorium kultury, monitorując rozmaite zjawiska i przezmiany w obszarze kultury. To bardzo bliskie mi obszary  - komentuje Robert Piaskowski.

Robert Piaskowski to polonista i socjolog, menedżer, animator kultury oraz wykładowca akademicki. Doświadczenie zdobywał pracując w sektorze pozarządowym, jako współtwórca
i aktywny członek licznych stowarzyszeń artystycznych. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, Universite d’Aix Marseille oraz w Collegium Civitas. Pracował w Instytucie Sztuki w Krakowie (2004-2005), przez wiele lat pełnił funkcję dyrektora programowego Krakowskiego Biura Festiwalowego (2007-19). Od 2019 r. pełnił funkcję pełnomocnika prezydenta Krakowa ds. kultury, a także dyrektora ds. rozwoju i kreatywności w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Krakowa.

Odpowiadał za powstanie i rozwój wielu międzynarodowych festiwali realizowanych w Krakowie, m.in.: Misteria Paschalia, Opera Rara, Sacrum Profanum, Wianki – Święto Muzyki, cykl ICE Classic, Festiwal Conrada i Festiwal Miłosza. Jest dyrektorem artystycznym i współzałożycielem Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie (FMF), uważanego za jeden z najważniejszych festiwali tego typu na świecie. Odpowiadał za politykę filmową Krakowa, nadzorując działalność Krakow Film Commission i regionalne fundusze filmowe. Koordynował proces aplikowania Krakowa do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO w dziedzinie literatury. Nadzorował politykę literacką miasta i powstanie programu Kraków Miasto Literatury UNESCO.

Brał udział w przygotowaniu Programu Rozwoju Kultury w Krakowie do 2030 roku, w szczególności strategicznych programów rozwojowych dla sektora sztuki wizualnej, rynku audiowizualnego i gier video, muzyki klasycznej. Jest współtwórcą polityki Kraków Culture łączącej kulturę i turystykę kulturową. W okresie pandemii współtworzył program wsparcia sektora kultury „Kultura odporna”. Uczestniczył w ważnych projektach i inwestycjach, takich jak budowa Krakowskiego Centrum Muzyki, Centrum Literatury i Języka Planeta Lem czy w procesie budowania kreatywnej dzielnicy Wesoła.

Był przedstawicielem Krakowa w międzyresortowym ministerialnym zespole przygotowującym 41. Sesję Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Koordynował przygotowania do XV Światowego Kongresu Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC) i reprezentował Prezydenta Krakowa w Radzie Dyrektorów OWHC (2019-24). Jest członkiem European Heritage Lab i przedstawicielem miasta w relacjach z organizacją Europa Nostra. Brał udział w stworzeniu Kraków Europa Nostra HUB.  W latach 2019-24 był przewodniczącym interdyscyplinarnego zespołu Centrum Zarządzania Dziedzictwem Kulturowym Krakowa, a także jednym z inicjatorów Planu Zarządzania Miejscem Światowego Dziedzictwa.

Robert Piaskowski jest przewodniczącym i członkiem licznych kapituł konkursowych, zespołów zadaniowych i komisji działających w obszarze kultury i w sektorze kreatywnym, a także członkiem rad muzeów, stowarzyszeń i komitetów. Reprezentuje miasto w międzynarodowych instytucjach zajmujących się organizacją i rozwojem festiwali (m.in. FCN i EFA). Jest członkiem Rady Dyrektorów zarządzającej Międzynarodową Siecią Miast Schronienia ICORN oraz zespołu doradczego Instytutu Strategii Kultury Miasta Lwowa. Na krakowskich uczelniach wykłada organizację wydarzeń kulturalnych, dyplomację kulturalną i strategie w kulturze.

Jest stypendystą Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych Ameryki. Za zasługi na rzecz promocji kultury francuskiej w 2013 r. uzyskał tytuł Kawalera Orderu Sztuki i Literatury Republiki Francuskiej, a także Odznakę „Zasłużony dla Kultury” przyznanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2013 r. został także wybrany Krakowianinem Roku w kategorii „Kultura”.

Widzę NCK, jako wiodącą instytucją kulturalną w Polsce, angażującą się w tworzenie, popularyzowanie, testowanie, badanie i wdrażanie wartościowych treści oraz innowacji w kulturze. NCK będzie inspirować do odkrywania i tworzenia kultury, promować różnorodność form wyrazu oraz pluralizm kulturowy. Będzie instytucją wrażliwą do wewnątrz i wyczuloną na ważne impulsy z otoczenia. Będzie opiekuńcza, dzieląc się zasobami: środkami, wiedzą, pomysłami. Będzie instytucją współpracującą i sieciującą. Bo tylko z wspólnej energii i współodpowiedzialności rodzi się prawdziwa przestrzeń kultury. Instytucja będzie rozwijać kadry, centra i ośrodki kultury; przyczyniając się tym samym do rozwoju kultury lokalnej i narodowej w Polsce. Jednocześnie jej działania będą nadawać znaczenie roli kultury w społeczeństwie i w ekonomii społecznej wpisując się w priorytety potrójnej transformacji Europy i kraju: cyfrowej, społecznej i zielonej.” – zapowiada nowy dyrektor NCK.