XX edycja Programu Stypendialnego GAUDE POLONIA

Data publikacji: 29.09.2021
Średni czas czytania 4 minuty
drukuj

Podczas gali dwudziestej, jubileuszowej edycji Programu Stypendialnego Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu GAUDE POLONIA, która odbyła się 29 września br. w Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich, młodzi twórcy i artyści z Ukrainy, Białorusi, Rosji i Mołdawii odebrali dyplomy z rąk Pani Wandy Zwinogrodzkiej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz prof. Rafała Wiśniewskiego, Dyrektora Narodowego Centrum Kultury. 

Dwadzieścia dotychczasowych edycji programu GAUDE POLONIA zrealizowanych od 2003 roku to aż 816 stypendiów twórczych. Wierzę, że każde z nich przyczyniło się do wzmocnienia więzi kulturowych między Polską a jej bliższymi i dalszymi sąsiadami ze wschodu i południa. Przez dwadzieścia lat program zakorzenił się nie tylko w polskim systemie stypendiów twórczych, ale przede wszystkim zdobył uznanie w środowiskach artystycznych krajów naszego regionu, w szczególności w Ukrainie i Białorusi. Mam nadzieję, że zdobyte w tegorocznej edycji doświadczenia i wiadomości zaowocują zwiększeniem kompetencji uczestników programu i przyczynią się do wzbogacenia kultury naszej części Europy – podkreślił prof. Piotr Gliński, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w liście skierowanym do stypendystów. 

W tym roku w ramach GAUDE POLONIA podejmowaliśmy w Polsce 48 twórców z 4 krajów ościennych: tradycyjnie najwięcej z Ukrainy (28) i Białorusi (18), a ponadto z Rosji i Mołdawii. Stypendyści reprezentowali następujące dziedziny twórczości: ● sztuki wizualne – 16 osób, ● muzykę – 8, ● literaturę – 6, ● konserwację dzieł sztuki i ochronę zabytków – 6, ● film – 4, ● fotografię – 3, ● teatr – 2 oraz ● historię sztuki, teatru, filmu i muzyki, ● kuratorstwo i ● muzealnictwa - po jednej osobie. Uczestnicy realizowali projekty w 12 uczelniach i instytucjach kultury, zlokalizowanych w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu oraz Lubnie. W opiekę nad stypendystami zaangażowało się 43 znakomitych tutorów – ekspertów z różnych dziedzin kultury i sztuki. Wartość tegorocznego budżetu stypendialnego GAUDE POLONIA wyniosła blisko 2,5 mln zł i była wyższa niż w roku ubiegłym. 

Podobnie jak przed rokiem także tegoroczną edycję GAUDE POLONIA zdeterminowała pandemia koronawirusa. To nowe trudne doświadczenie okazało się twórczym wyzwaniem dla zespołu Narodowego Centrum Kultury, które zaowocowało wdrożeniem alternatywnych, bezpiecznych rozwiązań organizacyjnych, umożliwiających kontynuację programu. Pobyty stypendialne zaczęły się nieco później niż w latach poprzednich i zostały podzielone na trzy etapy. Pierwsza grupa stypendystów realizowała projekty stypendialne w Polsce od 1 kwietnia do 30 września, kolejna - od 1 maja do 31 października, trzecia zaś od 1 czerwca do 30 listopada br. Uczestnicy programu bardzo skrupulatnie wdrażali i nadal stosują się do wszystkich zaleceń sanitarno-epidemiologicznych obowiązujących w Polsce (m.in. przed wyjazdem do Polski i po przyjeździe do naszego kraju wszyscy wykonali testy na Covid-19, olbrzymia większość skorzystała też w naszym kraju ze szczepień profilaktycznych).