Sztukmistrz. Norwid – rysunki. Wystawa w Kordegardzie

Data publikacji: 23.09.2021
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Narodowe Centrum Kultury zaprasza na wystawę rysunków i grafik Cypriana Norwida, wybitnego poety i literackiego patrona roku. Ekspozycja zawiera kilkadziesiąt spośród ponad pięciuset szkiców i kilkudziesięciu rycin znajdujących się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Biblioteki Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk oraz Biblioteki Narodowej. Wystawa potrwa od 27 września do 24 października 2021 r.

W Kordegardzie zgromadziliśmy unikatowy zespół prac znany dotąd niemal wyłącznie norwidologom. Jedynie pojedyncze ryciny prezentowano szerszej publiczności przy okazji wystaw tematycznych. Wystawa przedstawia czterdzieści dwie prace Norwida, w tym trzydzieści dziewięć rysunków i akwareli oraz trzy grafiki, powstałe od lat 40. XIX wieku aż do jego śmierci w 1883 roku. Wybór jest reprezentatywny dla Norwida pod względem tematycznym. Na ekspozycję składają się autoportrety, portrety, sceny religijne, rodzajowe i satyryczne oraz kompozycje symboliczne. Mimo różnego czasu powstania i różnorodnych technik, rysunki wydają się stanowić jednorodny zespół ukazujący doskonały warsztat rysunkowy autora, potrafiącego zamknąć dzieła plastyczne w kilku lapidarnych liniach, a jednocześnie świetnego obserwatora. 

Pełna treść informacji prasowej znajduje się w załączniku.