Programy dotacyjne MKiDN na 2024 rok ogłoszone

Data publikacji: 25.10.2023
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór do programów rządowych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na rok 2024. Narodowe Centrum Kultury zarządza trzema z nich: Edukacją kulturalną, Infrastrukturą domów kultury oraz Kulturą dostępną. Zapraszamy do aplikowania.

Program Infrastruktura domów kultury wspiera zadania z zakresu edukacji kulturalnej, ważne dla rozwoju kapitału społecznego. Wsparcie finansowe kierowane będzie do projektów, obejmujących działania edukacyjno-animacyjne, stymulujące kreatywność i aktywizujące twórczo uczestników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe i społeczne.

Program Kultura dostępna ma na celu zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury.

Program Edukacja kulturalna wspiera zadania służące ułatwieniu dostępu do kultury. Jego celem jest niwelowanie barier w dostępie do kultury w wymiarach: przestrzennym, ekonomicznym, społeczno-mentalnym i kompetencyjnym ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z miejscowości pozbawionych bezpośredniego dostępu do narodowych zasobów dóbr kultury, instytucji kultury oraz instytucji artystycznych.

Nabór do programów trwa do 30 listopada 2023 roku.

Uwaga: Wnioski należy składać poprzez portal EBOI MKiDN.