Programy i pomoc publiczna

Pomoc publiczna

W latach 2012-2018 Narodowe Centrum Kultury nie udzielało pomocy publicznej i pomocy de minimis.