Programy i pomoc publiczna

Pomoc publiczna

Narodowe Centrum Kultury nie udzielało pomocy de minimis w latach 2012-2016.