Data publikacji:
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Europejska Sieć Pamięć i Solidarność powstała w 2005 roku z inicjatywy ministrów kultury Niemiec, Polski, Słowacji oraz Węgier. Jej zadaniem jest badanie, dokumentowanie oraz upowszechnienie wiedzy na temat historii Europy XX wieku i sposobów jej upamiętniania ze szczególnym uwzględnieniem okresu dyktatur, wojen i społecznego sprzeciwu wobec zniewolenia. Sieć realizuje swoje cele m.in. poprzez działalność wydawniczą. Sieć wydaje także międzynarodowe czasopismo naukowe Remembrance and Solidarity. Studies in 20th Century European History, które stanowi forum współpracy i płaszczyznę wymiany poglądów pomiędzy historykami, socjologami i reprezentantami innych nauk prowadzących badania nad pamięcią. Czasopismo dostępne jest zarówno w formie książkowej jaki i elektronicznej na stronie www.enrs.eu.