Seria Wojny Kulturowe nagrodzona na A' Design Award and Competition!

Data publikacji: 24.05.2021
Średni czas czytania 6 minut
drukuj

Z przyjemnością informujemy, że seria wydawnicza Narodowego Centrum Kultury „Wojny kulturowe przeciw Polsce” otrzymała prestiżową nagrodę Silver A' Design Award w dziedzinie projektowania graficznego/edytorskiego, w konkursie A' Design Award and Competition 2019–2020 we Włoszech. Autorką opracowania graficznego jest dr Aleksandra Toborowicz. Jest to już druga nagroda przyznana Narodowemu Centrum Kultury w tym konkursie.

Wojny kulturowe przeciw Polsce to seria historyczna poświęcona kształtowaniu opinii i wyobrażeń na temat Rzeczypospolitej przez państwa ościenne w okresie od XVII do XX wieku.

A’ Design Award and Competition to największe na świecie i najbardziej prestiżowe wyróżnienie w dziedzinie wzornictwa. Nagrody są przyznawane corocznie na arenie międzynarodowej w wielu kategoriach. W poprzedniej edycji konkursu A' Design Award and Competition 2018–2019 Narodowe Centrum Kultury otrzymało złoty medal za projekt graficzny publikacji Siłą naszego ducha jesteśmy. Eseje o Niepodległej.  

W ramach serii Wojny kulturowe przeciw Polsce ukazały się:

Królestwo anarchii. W poszukiwaniu nowożytnych wyobrażeń o Rzeczypospolitej i jej mieszkańcach

Książka Jacka Kordela dowodzi, że wizerunek Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII w. w dużej mierze był efektem świadomych i celowych zabiegów państw postronnych. Zastrzeżenia wobec podstaw ustrojowych, szeroko komentowane zapóźnienia w sferze społecznej, gospodarczej, oświatowej i obyczajowej, a także imputowana Polakom nietolerancja religijna – stanowiły oręż w walce dyplomatycznej i politycznej.

Autor analizuje obraz Polski i Polaków popularyzowany w piśmiennictwie oświeceniowych luminarzy (Leibniza, Monteskiusza, Woltera) oraz inne osiemnastowieczne źródła: styryjską tablicę narodów, materiały propagandowe na temat rzezi toruńskiej czy relacje z podróży. Dowodzi, jak osobiste ambicje i często mylne, niezweryfikowane wyobrażenia autorów znajdowały odzwierciedlenie na kartach ich utworów.

Kup w księgarni NCK →

Długi kulturkampf. Pruskie i niemieckie wojny kulturowe przeciw Polsce w latach 1795-1918

Poświęcona okresowi zaborów książka Grzegorza Kucharczyka przybliża te działania państwa pruskiego, których celem było zneutralizowanie polskiego przekazu kulturowego i utrwalenie wizerunku Rzeczpospolitej jako kraju bez historii, społecznie i gospodarczo zapóźnionego. Jej podział przedstawiano jako dziejową konieczność, zaś trwałe wcielenie do Prus, a następnie Rzeszy Niemieckiej – jako szansę na rozwój cywilizacyjny.

W XIX  wieku elity niemieckie rozwijały idee uzasadniające konieczność „pracy kulturowej” na Wschodzie. Grunt dla nich stanowiły wyobrażenie o pruskiej wyższości oraz głęboko zakorzenione antypolskie stereotypy. Narracja o Polakach (czy szerzej: Słowianach) jako tych, których trzeba stale wychowywać, przewija się w niemieckim dyskursie politycznym oraz w literaturze i z czasem ewoluuje – w okresie Wielkiej Wojny przybierając już ton wyraźnie protekcjonalny, czy wręcz agresywny.

Kup w ksigarni NCK →

Niższość cywilizacyjna wrogiego narodu. Niemieckie dyskursy o Polsce i Polakach 1919–1945

Autor, prof. Marek Kornat poddaje wnikliwej analizie wypowiedzi niemieckich elit politycznych i umysłowych na temat Polski i Polaków, ukazując w ten sposób motywy i mechanizmy niemieckiej propagandy skierowanej przeciwko Polsce w okresie Republiki Weimarskiej i od przejęcia władzy przez Adolfa Hitlera do roku 1945. Książka wykorzystuje liczne źródła, w tym przemówienia i dzienniki polityków i dyplomatów, zawiera także omówienie artykułów prasowych i niemieckiej kinematografi i propagandowej.

Kup w księgarni NCK →

Pańska, szlachecka, faszystowska. Polska w sowieckiej propagandzie, kulturze i historiografii 1917-1945

Książka autorstwa dr. hab. Tadeusz Pawła Rutkowskiego omawia wielokierunkową propagandę sowiecką, która kształtowała obraz Polski i Polaków oraz relacje polsko-rosyjskie na przestrzeni blisko trzydziestu lat (1917–1945). Pokazuje, że niezależnie od nasilenia działań propagandowych przekaz ten był niezmiennie negatywny. W zależności od bieżących celów zmieniał się jedynie rozkład akcentów: początkowo podważano prawa Polski, później deprecjonowano dorobek państwa polskiego.

Wychodząc od opisu organizacji aparatu propagandy, autor omawia metody jego działania, koncentrując się na kulturze i historiografii. Monografia została oparta na szerokiej podstawie źródłowej: zbiorach dokumentów, artykułach prasowych, licznych utworach literackich, plakatach, sowieckich filmach propagandowych i tekstach historiograficznych.

Kup w księgarni NCK →


Więcej informacji na: competition.adesignaward.com