Data publikacji:
Średni czas czytania 9 minut
drukuj

Formy płatności i czas dostawy

Reklamacje i zwroty

Regulamin

 

Formy płatności i czas dostawy

Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia, zawierające spis zamówionych publikacji, kwotę należności (koszt książek + koszt przesyłki) oraz informacje umożliwiające wykonanie płatności.

 

Zapłata gotówką

i odbiór osobisty

Publikacje można odebrać w siedzibie NCK od 2 do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia w godzinach 10-17

Przedpłata

i przesyłka pocztowa

Publikacja zostanie wysłana w ciągu 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty w NCK.

 

Reklamacje i zwroty

 

Klient może wycofać złożone zamówienie, o ile publikacje nie zostały już wysłane, wysyłając informację e-mailem na adres ksiazki@nck.pl. W przypadku gdy Klient anulował zamówienie już opłacone Księgarnia zwraca przekazem bankowym na wskazany rachunek wpłaconą przez Klienta kwotę pomniejszoną o koszty przekazu bankowego.

Klient może reklamować zamówienie, jeśli przesłane publikacje są uszkodzone, zawierają błędy drukarskie lub też przesyłka jest niezgodna ze złożonym zamówieniem. Reklamowane publikacje zostaną w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania reklamacji wymienione na pełnowartościowe lub zgodne z zamówieniem. Do reklamowanych publikacji należy dołączyć fakturę VAT będącą dowodem zakupu. Reklamacje, w tym dostawa  niewadliwych publikacji, odbywa się na koszt Narodowego Centrum Kultury. Księgarnia nie przyjmuje jakichkolwiek przesyłek odsyłanych za pobraniem. Reklamacje należy składać na adres e-mail: ksiazki@nck.pl lub telefonicznie pod nr tel. (22) 21 00 143.

 

Regulamin księgarni internetowej Narodowego Centrum Kultury

 
 1. Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa, numer NIP 5252358353 prowadzi sprzedaż wysyłkową publikacji za pośrednictwem witryny internetowej, zwanej dalej „Księgarnią”.
 
 1. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej poprzez informatyczne oprogramowanie Księgarni.
 
 1. Wszystkie ceny są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana na stronie internetowej przy każdej publikacji jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 
 1. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia, zawierające spis zamówionych publikacji, kwotę należności (koszt książek + koszt przesyłki) oraz informacje umożliwiające wykonanie płatności.
 
 1. Dostępne są dwa rodzaje płatności:
  1. gotówką w siedzibie Narodowego Centrum Kultury (odbiór osobisty)
  2. przedpłata na rachunek Narodowego Centrum Kultury (przesyłka pocztowa polecona)
 
 1. Czas realizacji zamówienia jest zależny od wybranego rodzaju płatności:
 
Zapłata gotówką
i odbiór osobisty
Publikacje można opłacić i odebrać w siedzibie NCK od 2 do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia w godzinach 10-17
Przedpłata
i przesyłka pocztowa
Publikacja zostanie wysłana w ciągu 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty w NCK.
 
 1. Koszt wysyłki zależy od rodzaju i wagi przesyłki. Cennik wysyłki:
 
Rodzaj i waga przesyłki
Cena w zł (brutto)
List polecony do 500 g
6,03
List polecony między 501 a 2000 g
9,84
Paczka powyżej 2000 g
15,99
 
 1. Zamówione publikacje zostaną wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. Czas oczekiwania na przesyłkę jest zgodny z regulaminem Poczty Polskiej S. A. Narodowe Centrum Kultury nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakość usług świadczonych przez Pocztę Polską S.A.
 
 1. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że publikacje są dostępne w magazynie. W przypadku niedostępności części publikacji objętych zamówieniem, klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia i podejmie decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 
 1. W przypadku wyczerpania stanu magazynowego publikacji, które znajdowały się w opłaconym zamówieniu, Księgarnia zwraca przekazem bankowym na wskazany rachunek wpłaconą przez Klienta kwotę.
 
 1. Klient otrzymuje od Narodowego Centrum Kultury jako dowód zakupu fakturę VAT. Jeśli faktura VAT ma być wystawiona na firmę, należy podać dane oraz NIP firmy w zamówieniu.
 
 1. Klient może wycofać złożone zamówienie, o ile publikacje nie zostały już wysłane, wysyłając informację e-mailem na adres ksiazki@nck.pl. W przypadku gdy Klient anulował zamówienie już opłacone Księgarnia zwraca przekazem bankowym na wskazany rachunek wpłaconą przez Klienta kwotę pomniejszoną o koszty przekazu bankowego.
 
 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), Klient może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od daty odebrania publikacji i niezwłocznie zwrócić zakupione publikacje. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy zakupiona publikacja nie została w żaden sposób zniszczona lub - w przypadku nagrań audialnych i wizualnych - nie zostało usunięte oryginalne opakowanie publikacji. Razem z publikacją należy zwrócić otrzymany dowód zakupu (faktura). Narodowe Centrum Kultury dokonuje zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny publikacji, natomiast koszty dostarczenia nie podlegają zwrotowi. Przekazanie zwracanych publikacji do siedziby Narodowego Centrum Kultury odbywa się na koszt Klienta.
 
 1. Reklamacja jest możliwa jeśli przesłane publikacje są uszkodzone, zawierają błędy drukarskie lub też przesyłka jest niezgodna ze złożonym zamówieniem. Reklamowane publikacje zostaną w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania reklamacji wymienione na pełnowartościowe lub zgodne z zamówieniem. Do reklamowanych publikacji należy dołączyć fakturę VAT będącą dowodem zakupu. Reklamacje, w tym dostawa  niewadliwych publikacji, odbywa się na koszt Narodowego Centrum Kultury. Księgarnia nie przyjmuje jakichkolwiek przesyłek odsyłanych za pobraniem. Reklamacje należy składać na adres e-mail: ksiazki@nck.pl lub telefonicznie pod nr tel. (22) 21 00 143.
 
 1. Księgarnia zastrzega sobie prawo do zmiany cen publikacji znajdujących się w ofercie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Księgarni bądź wprowadzania w nich zmian.
 
 1. Jeżeli kupującym jest konsument do sprzedaży znajdują zastosowanie przepisy ustawy z 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U nt 141 poz. 1176 ze zm.).
 
 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy zawartej z Nabywcą na odległość.
 
 1. Księgarnia zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu.