„Potencjał dobrego sąsiedztwa. Edukacja kulturalna w Polsce i w Niemczech” – prezentacja książki

Goethe-Institut - Kraków, Rynek Główny 20
Wt. 15 października 2019 r.

Wstęp wolny

Narodowe Centrum Kultury i Fundacja Genshagen będą gośćmi w Instytucie Goethego w Krakowie, gdzie po raz pierwszy odbędzie się prezentacja polskiego wydania książki Potencjał dobrego sąsiedztwa. Edukacja kulturalna w Polsce i w Niemczech oraz prezentacja w Polsce niemieckiego wydania.

Podczas wydarzenia odbędzie się panel dyskusyjny, w którym prelegentki – pani Elżbieta Wrotnowska-Gmyz (Instytut Teatralny), pani Angelika Eder (Fundacja Genshagen), pani Joanna Orlik (Małopolski Instytut Kultury), pani Vanessa Isabelle Reinwand-Weiss – będą rozmawiać o podobieństwach i różnicach w systemach i strukturach oraz o aktualnych wyzwaniach wobec edukacji kulturalnej w obu krajach.

Publikacja Potencjał dobrego sąsiedztwa. Edukacja kulturalna w Polsce i w Niemczech zawiera pierwszy w kontekście polsko-niemieckiego sąsiedztwa zbiór tekstów i analiz o edukacji kulturalnej. Ukazała się w języku niemieckim w wydawnictwie B&S Siebenhaar Verlag, a w języku polskim w Wydawnictwie NCK. Redakcja zaprosiła polskich i niemieckich autorów – praktyków edukacji kulturalnej, przedstawicieli instytucji wspierających i naukowców zajmujących się tym tematem – do spojrzenia na edukację kulturalną z ich perspektywy. Autorki i autorzy przybliżają czytelnikom szerokie spektrum tematów z zakresu edukacji kulturalnej w obu krajach.

Kup w księgarni NCK!

W publikacji zaprezentowane są liczne przedsięwzięcia, w ramach których spotykają się przedstawiciele różnych pokoleń, omawiane są projekty łączące działania społeczne i państwowe oraz różne inicjatywy z zakresu edukacji kulturalnej, które kształtują życie kulturalne i społeczne oraz mają wpływ na życie codzienne. Patrząc na różnorakie zmiany dokonujące się na polu edukacji kulturalnej w ostatnich latach, można zauważyć zarówno różnice i osobliwości, jak również podobieństwa pomiędzy inicjatywami podejmowanymi w Polsce i w Niemczech. Autorzy artykułów z różnych perspektyw ukazują działania i tendencje w edukacji kulturalnej. Intencją instytucji wydających publikację jest umożliwienie zainteresowanym osobom rozeznania w tym zakresie i inspirowanie do dalszych działań.

Dołącz do wydarzenia na Facebooku →

Polskie wydanie książki powstało dzięki środkom polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Niemieckie wydanie książki zostało sfinansowane przez niemieckiego Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów oraz przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.


Organizatorzy spotkania: Narodowe Centrum Kultury, Fundacja Genshagen, Goethe-Institut Krakau, Małopolski Instytut Kultury