Data publikacji:
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Seria "Kurs na kulturę" zawiera publikacje, nagrodzonych w ramach organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury konkursu, prac doktorskich z zakre­su szeroko rozumianych nauk o kulturze.

Prezentowane publikacje zostały uznane przez nie­za­leż­nych eks­per­tów, na­uczy­cie­li i ba­da­czy aka­de­mic­kich jako nowatorskie w zakresie podjętej problematyki i/lub metodologii badań, a także napisane w sposób atrakcyjny dla przyszłych czytelników.

 
Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat aktualnych i ważnych zjawisk zachodzących w sferze kultury. W wymiarze bezpośrednim konkurs ma służyć promowaniu i wspieraniu młodych naukowców, badających i opisujących te zagadnienia.