Data publikacji:
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Ukazujący się od 1947 kwartalnik „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” poświęcony jest antropologii kultury, etnografii, sztukom pięknym (sztukom plastycznym, teatrowi, muzyce), historii kultury. Pismo porusza zagadnienia tożsamości kulturowej, rejestruje i analizuje zarówno zjawiska dotyczące środowisk lokalnych (małe ojczyzny, genius loci,), jak i elitarnych dziedzin kultury. Opisuje zjawiska i znaczące problemy kultury współczesnej  (www.konteksty.pl). Redaktorem naczelnym "Kontekstów" jest Zbigniew Benedyktowicz.