Etnografia/animacja/sztuka. Nierozpoznane wymiary rozwoju kulturalnego

Data publikacji: 03.06.2013
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

"Etnografia/animacja/sztuka. Nierozpoznane wymiary rozwoju kulturalnego" pod redakcją Tomasza rakowskiego to książka podsumowująca projekt wieloletnich badań etnograficznych prowadzonych w miejscowościach Broniów i Ostałówek na południowym Mazowszu, łączycy w sobie działania etnograficzne, animacyjne i artystyczne, budując nową perspektywę poznawczą i antropologiczną, skierowaną na odkrywanie i wzbudzanie pokładów kreatywności kulturowej w społecznościach wiejskich.

Prowadzone od ponad ośmiu lat badania etnograficzne zaowocowały zorganizowaniem tam specjalnie przygotowanych działań animacyjnych i projektów: Prolog. Nierozpoznane wymiary rozwoju kulturalnego oraz Etnografia/Animacja/Sztuka. Jak się szybko okazało, w tego typu projektach etnografia może całkowicie zmienić sens i idee działania animacyjnego. Podobnie jednak i działania artystyczne mogą zmienić badania etnograficzne i wprowadzić je na zupełnie nowe tory. Jak zatem wiedza i wrażliwość etnograficzna zmieniają animację kultury? Jak praktyki artystyczne zmieniają etnografię? O tworzeniu się nowej metody oraz o refleksjach, wątpliwościach i doświadczeniach związanych z wieloletnimi przyjazdami do Broniowa i Ostałówka piszą ich uczestnicy – etnografowie, animatorzy, artyści.

Autorzy książki sprawili, iż mamy możliwość obcowania z bardzo ważną publikacją, która przypomina o ludzkiej różnorodności, o kulturowej autonomii wsi, o talentach i wiedzy jej mieszkańców, ale też o zagroże-niach, jakie niesie za sobą potrzeba zmiany, modernizacji, aktywizowania i ożywiania tego, co rzekomo tkwi w marazmie i bezruchu.
prof. Marek Krajewski


Główną wartością tego tomu jest podjęcie próby rozpoznania owych nierozpoznanych wymiarów rozwoju kulturalnego, gdzie kwestionuje się dotychczasowe sposoby prezentowania kultury wsi jako swoistego balastu czy przeszkody na drodze do modernizacji kraju.
dr Grazyna Kubica-Heller

Edukacja+Animacja to seria wydawnicza Narodowego Centrum Kultury prezentująca nowe zjawiska oraz praktyki z dziedziny animacji kultury i edukacji kulturalnej, realizowane przez badaczy, twórców i wytwórców kultury z Polski oraz z zagranicy. Dotychczas w serii ukazały się: Edukacja + AnimacjaNowe media + Animacja kultury dostępne na stronie www.platformakultury.pl