Ekonomia i kultura

Data publikacji: 01.11.2012
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Nakład wyczerpany

Ekonomia i kultura jest podręcznikiem akademickim z zakresu ekonomiki kultury. David Throsby w jasny i przystępny sposób przedstawia w nim założenia, podstawowe twierdzenia i kierunki prowadzenia badań w obszarze tej subdyscypliny.

W pierwszym rozdziale autor rozważa definicje ekonomii i kultury. Następnie przybliża czytelnikowi pojęcia wartości, kapitału kulturowego, dziedzictwa kulturowego, kreatywności, przemysłów kultury, polityki kulturalnej. Poruszane zagadnienia ilustruje przykładami. Autor nie tylko ogranicza się do wyjaśnienia znacze­nia pojęć, lecz także wskazuje na ich specyfikę, umiejscowienie w dyskursie naukowym i sposób rozumienia przez polityków. Czytając książkę Throsby’ego odnosi się wrażenie, że pisał ją człowiek, który równie dobrze zna teorię jak i praktykę prowadzenia polityki kulturalnej.

Autor należy do grona najbardziej cenionych ekonomistów kultury na świecie. Pracuje na Uniwersytecie Macquire w Sydney. Pełnił funkcję przewodniczącego Association for Cultural Economics International, którego obecnie jest honorowym członkiem. Należy do rady redakcyjnej czasopisma „The International Journal of Cultural Economics”. Pracował jako ekspert dla UNESCO, UNCTAD, OECD i innych organizacji.

Książka opatrzona krótkim wstępem do wydania polskiego autorstwa Davida Throsby’ego (Sydney, 2010).