Biblioteka Kultury Współczesnej

Data publikacji:
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

W serii „Biblioteka Kultury Współczesnej” publikujemy tłumaczenia najważniejszych, dotychczas niedostępnych w języku polskim, współczesnych prac z zakresu szeroko pojmowanej wiedzy o kulturze. Naszym celem jest wprowadzenie na polski rynek współczesnego kanonu z dziedziny kulturoznawstwa obejmującego książki odnoszące się do różnych aspektów kultury (materialnych, duchowych), do wielości praktyk kulturowych i stylów uczestnictwa ukazywanych z rozmaitych perspektyw - teoretycznej poznawczej i praktycznej. Są to zarówno pozycje monograficzne, książki zbiorowe, jak i antologie.

Seria jest adresowana nie tylko do środowisk akademickich, ale do wszystkich, którzy z racji swoich zainteresowań, bądź wykonywanego zawodu konfrontowani są z kulturą jako przedmiotem badań, zawiadują nią bądź aktywnie w niej uczestniczą.

Dotychczas ukazały się :

  1. David Morley „Przestrzenie domu. Media, mobilność i tożsamość” (2011), przełożyła Jolanta Mach, redakcja naukowa wydania polskiego Andrzej Gwóźdź;
  2. Mieke Bal „Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych”(2012),  przełożyła Marta Bucholc, redakcja naukowa i wprowadzenie do wydania polskiego Wojciech Burszta i Anna Zeidler-Janiszewska;
  3. Emocje w kulturze”(2012), antologia tekstów, wybór, wstęp i redakcja naukowa Małgorzata Rajtar i Justyna Straczuk.

Jako kontynuację cyklu planujemy książkę „What do pictures want? The lives and loves of image” W. J. T. Mitchella, teoretyka mediów i kultury wizualnej związanego z University of Chicago (planowany termin wydania -3 kwartał 2013 r.).

Patronat merytoryczny nad serią sprawuje Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze.

W skład Rady Programowej Serii wchodzą: prof. dr hab. Andrzej Gwóźdź (UŚ, redaktor naczelny „Kultury Współczesnej”) – przewodniczący Rady; Krzysztof Dudek, dyrektor NCK; Prof. dr hab. Andrzej Mencwel (UW); prof. dr hab. Ewa Rewers (UAM w Poznaniu); Prof. dr hab. Anna Zeidler-Janiszewska (SWPS w Warszawie).