Sztuka i przyjaciele. Pisma wybrane Danuty Wróblewskiej. NOWOŚĆ!

Data publikacji: 03.01.2022
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Napisane piękną polszczyzną teksty Danuty Wróblewskiej w przystępny sposób tłumaczą najważniejsze zjawiska powojennej sztuki polskiej.

Danuta Wróblewska (1934-2013) była animatorką polskiego życia artystycznego, kuratorką cenionych wystaw, a przede wszystkim uznaną krytyczką sztuki. Antologia prezentuje przekrojową kolekcję tekstów rozproszonych dotychczas przede wszystkim w wydawnictwach periodycznych. Wybór uzupełnia słowo wstępne autorstwa dr Karoliny Zychowicz przedstawiające nie tylko kontekst przemian zachodzących w polskiej sztuce od połowy lat pięćdziesiątych XX wieku do pierwszego dziesięciolecia XXI wieku, ale również ukazujący relacje Wróblewskiej z artystami, kuratorami i krytykami tego okresu.

Kup w księgarni NCK →

Danuta Wróblewska poświęciła swoje życie przede wszystkim krytyce artystycznej, pisała również prace naukowe z zakresu historii sztuki, uprawiała eseistykę, a nawet poezję. Poszukiwała sztuki opierającej się czasowi, ciążącej ku nieśmiertelności. „Sztuka prawdziwa jest sprawą bardzo poważną. Szukamy jej, zdając sobie z tego sprawę albo nie zdając, tak jak się szuka okrucha wieczności. I każde spotkanie galeryjne i muzealne jest u wielu ludzi podbite nadzieją na odkrycie czegoś ważnego w obrazie, czego jeszcze nie znamy. Czy jeden milion malarzy zajętych rywalizacją ze sobą albo odkrywaniem nowych rewolucyjnych technik wie, że w gruncie rzeczy nam nie chodzi o wyścig, ani tym bardziej o rewolucję? Tylko o tajemnicę świata i nasz w tej tajemnicy udział?” – pisała w 1997 roku na łamach „Pokazu”.

fragment wstępu Karoliny Zychowicz