Polskie ogrody XVIII wieku. NOWOŚĆ!

Data publikacji: 21.01.2022
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Polskie ogrody XVIII wieku. Kompozycje, style, kontekst kulturowy już dostępne w księgarni NCK!

„Książka po raz pierwszy prezentuje szeroką panoramę kształtowania się form ogrodowych w XVIII wieku, zarówno regularnych, francuskich, jak i krajobrazowych”.

dr hab. Tadeusz Bernatowicz, prof. ucz.

Kup w księgarni NCK →

W bogato ilustrowanej monografii autor omawia XVIII-wieczne założenia ogrodowe w kontekście kulturowym, filozoficzno-artystycznym i społecznym, na podstawie materiałów kartograficznych, ikonograficznych, inwentarzy, opisów oraz dzieł literackich. Rodzime rozważania konfrontuje z przemyśleniami zagranicznych badaczy.

Publikacja, ukazująca się w cyklu Kurs na Kulturę, jest dziełem kompleksowym i erudycyjnym. Miłośnikom i teoretykom sztuki ogrodowej umożliwia zgłębienie interesujących ich zagadnień i dostarcza wskazówek do własnych studiów.

Książka powstała na podstawie pracy doktorskiej dr. Seweryna Malawskiego pt. „Polskie ogrody rezydencjonalne XVIII wieku w świetle materiałów źródłowych. Rośliny i kompozycje”, obronionej w 2019 r., napisanej pod kierunkiem dr hab. Ireny Rolskiej, prof. ucz., w Instytucie Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

Rozprawa otrzymała I nagrodę w Konkursie NCK na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze.