Nieznane oblicza Marii Konopnickiej – dyskusja ekspertów

Data publikacji: 27.01.2023
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

10 lutego o godzinie 17.00 zapraszamy na dyskusję dotyczącą życia i twórczości znanej poetki i pisarki - Marii Konopnickiej, bohaterki publikacji Narodowego Centrum Kultury "Konopnicka – raz jeszcze" pod redakcją prof. Marii Jolanty Olszewskiej. Spotkanie odbędzie się w Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Spotkanie z udziałem prof. Marii Jolanty Olszewskiej, dr hab. Moniki Rudaś-Grodzkiej, dr hab. Karola Samsela oraz dr Agnieszki Skórzewskiej-Skowron ma celu pokazanie mniej znanych dokonań Marii Konopnickiej.

Punktem wyjścia do dyskusji jest monografia wydana przez NCK w 180. rocznicę urodzin Marii Konopnickiej zawierająca artykuły i eseje badaczy zajmujących się jej twórczością. Publikacja przybliża Konopnicką nie tylko jako wrażliwą poetkę i pisarkę lecz także krytyczkę, redaktorkę, tłumaczkę z kilku języków obcych, podróżniczkę i wnikliwą obserwatorkę, czemu daje wyraz w powstających na bieżąco literackich impresjach, reportażach i korespondencji.

W 2022 roku Maria Konopnicka została uhonorowana przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej patronką roku. W uchwale wskazano różnorodność jej twórczości, a także działalność społeczną: "Zasłynęła prozą i utworami skierowanymi do dzieci. W 1908 roku opublikowała Rotę - wiersz, który był jej protestem przeciw polityce germanizacji w zaborze pruskim. Za pomocą utworów protestowała przeciwko ustrojowi oraz niesprawiedliwości społecznej. Uczestniczyła w proteście przeciwko prześladowaniu dzieci polskich we Wrześni, akcji potępiającej represje władz pruskich. Walczyła o prawa kobiet, o pomoc dla więźniów politycznych i kryminalnych".