Publikacja NCK „Mit i znaczenie” znów w sprzedaży!

Data publikacji: 02.06.2023
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Narodowe Centrum Kultury wznowiło publikację pt. Mit i znaczenie, której pierwszy nakład został wyczerpany. To zbiór wykładów i rozmów Claude’a Lévi-Straussa, światowej sławy antropologa, etnologa, twórcy teorii strukturalizmu w naukach społecznych, jednego z największych myślicieli XX wieku. Publikacja, łącząc historię, antropologię i filozofię, przedstawia szerokie spojrzenie na współczesną kulturę Zachodu. Książka, wydana w serii Myśl o Kulturze, w tłumaczeniu dr Moniki Eccles i prof. Rafała Wiśniewskiego, jest ponownie dostępna m.in. w księgarni internetowej NCK.

W pięciu wykładach, przygotowanych pierwotnie dla Radia CBC, a następnie wydanych w tomie pt. Mit i znaczenie, Claude Lévi-Strauss zapoznaje czytelnika z dorobkiem swojego życia – interpretacjami mitów i próbami odkrycia ich znaczenia dla ludzkiej zdolności pojmowania. Wykłady rozpoczyna dyskusja dotycząca historycznego rozłamu między mitologią i nauką oraz dowodów,  że w podejściu do nauki ponownie uwzględniamy mityczne poziomy rozumienia. W rozwinięciu tego wątku prof. Lévi Strauss poddaje analizie to, co nazwaliśmy myśleniem „prymitywnym”, a także omawia wybrane uniwersalne cechy mitologii człowieka. Ostatnie dwa wykłady pokazują związek funkcjonalny między mitologią i historią oraz strukturalny między mitologią i muzyką.

Serię Myśl o kulturze tworzą publikacje, które, odegrały istotną rolę  w formowaniu humanistyki i okazały się ważne w refleksji nad stanem kultury Zachodu. Większość z nich ukazuje się po raz pierwszy w tłumaczeniu na język polski.