„Oswajając zmienność. Kultura lokalna z perspektywy domów kultury”

Data publikacji: 30.05.2022
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Monografia „Oswajając zmienność. Kultura lokalna z perspektywy domów kultury” do pobrania za darmo ze strony!

„Oswajając zmienność. Kultura lokalna z perspektywy domów kultury”
Fot. Okładka książki „Oswajając zmienność. Kultura lokalna z perspektywy domów kultury”.

Narodowe Centrum Kultury przeprowadziło w 2019 roku pierwsze od wielu lat ogólnokrajowe, kompleksowe badanie domów kultury. Omawiamy je szczegółowo w publikacji pt.: „Oswajając zmienność. Kultura lokalna z perspektywy domów kultury”, teraz do pobrania za darmo ze strony.

Domy kultury pełnią współcześnie rolę ważnych instytucji społeczeństwa obywatelskiego, a więc instytucji, które stymulują tworzenie i umacnianie więzi społecznych, pobudzają inicjatywę i chęć samodzielnego podnoszenia przez obywateli jakości życia. Działalność domów kultury nie zamyka się wyłącznie do ograniczonej oferty kulturalnej i edukacyjnej. To także element żywej lokalnej tkanki społecznej, uczestniczący w lokalnym życiu, odpowiadający na lokalne potrzeby, inicjujący nie tylko pojedyncze wydarzenia i projekty, ale też procesy społeczne.

Jakość funkcjonowania domów kultury zależy od wielu czynników. Jednym z najważniejszych są posiadane zasoby. I chodzi tu o zasoby zarówno finansowe, kadrowe, jak i infrastrukturalne. Jako zasób rozumiemy też relacje z mieszkańcami oraz przynależność do międzyinstytucjonalnych sieci współpracy.

Temat dostępności i możliwości uczestnictwa pracowników w szkoleniach, jak również zagadnienia związane z posiadaną infrastruktura, zasobami finansowymi oraz budowaniem relacji z innymi lokalnymi instytucjami zostały rozwinięte we wspomnianej wyżej publikacji.