Badania w kulturze: Kultura nadmiaru. Analiza danych zastanych jako źródło wiedzy o społeczności lokalnej

Czw. 21 marca 2024 r.   g. 12:00—13:30

Dziś, w świecie przesyconym bodźcami i informacjami, stajemy w obliczu zjawiska nazwanego kulturą nadmiaru, gdzie mnogość przedmiotów, wiadomości, idei oraz danych przytłacza nas swoją obecnością. Świat przedmiotów zdaje się autonomiczny, nieustannie rosnąc i rozwijając się, nie pozostawiając człowiekowi pełnej kontroli nad nim.

Podczas spotkania skoncentruję się na programie badawczym prowadzonym przez Narodowe Centrum Kultury, który zgłębia motywacje jednostek wyrzucających przedmioty oraz analizuje perspektywę lokalnych instytucji odpowiedzialnych za utrzymanie porządku w naszych miastach i miejscowościach.

Podczas spotkania przedstawię dane dotyczące gospodarowania odpadami z kilku gmin oraz przybliżę przykładowe metody porządkowania i weryfikacji informacji zawartych w statystykach publicznych. Wspólnie dokonamy eksploracji zróżnicowanych podejść gmin w zakresie gospodarowania opadami. Dodatkowo podzielę się zaskakującymi (dla mnie) wnioskami z analizy.

Liczę na Wasz aktywny udział, komentarze i pytania po prezentacji. Razem możemy poszukać sposobów na świadome i efektywne wykorzystanie dostępnych danych.

Na webinarium dowiesz się: 

  • Jakie są najciekawsze elementy programu badawczego prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury dotyczące tematyki kultury nadmiaru.
  • Jaka jest perspektywa lokalnych instytucji odpowiedzialnych za utrzymanie porządku w naszych miastach i miejscowościach.
  • Jakie konkretne działania podejmowane są przez te instytucje oraz jakie wyzwania czy sukcesy napotykają w swojej codziennej pracy.

Rejestracja