Zarządzanie zespołem w instytucji kultury. Część 1 – umiejętności liderskie [SZKOLENIE STACJONARNE 12-14.06.2023]

Data publikacji: 12.05.2023
Średni czas czytania 4 minuty
drukuj

Szkolenie adresowane jest do menedżerów, liderów, kierowników zainteresowanych doskonaleniem umiejętności efektywnego kierowania ludźmi w instytucji kultury oraz własnym rozwojem jako liderów.

 

Cele szkolenia:

 • Doskonalenie postaw związanych ze skutecznym kierowaniem zespołem w instytucji kultury: zróżnicowanych pod kątem kultury organizacji: artyści, administracja i inni.
 • Rozwój umiejętności osób zarządzających w pracy z ludźmi: komunikacji, motywowania, delegowania zadań i odpowiedzialności, egzekwowania.
 • Spojrzenie z boku, z nowej perspektywy na problemy i potrzeby współpracowników w celu zwiększenia efektywności i elastyczności w kierowaniu zespołami.
 • Wymiana doświadczeń pomiędzy liderami w różnych instytucjach kultury: osobami o różnym stażu i stylach kierowania, tworzenie dobrych praktyk zarządzania w specyficznym środowisku instytucji kultury.

Kompetencje, które uczestnicy nabędą w trakcie szkolenia:

 • Znajomość kultur organizacyjnych, obecnych w instytucjach kultury i wynikających z nich metod kierowania.
 • Wzrost świadomości aktualnie wykorzystywanych metod zarządzania i ich konsekwencji.
 • Umiejętności konstruktywnej komunikacji z zespołem.
 • Umiejętności delegowania zadań i powierzania odpowiedzialności.
 • Poznanie metod pozapłacowego motywowania pracowników.
 • Wzrost skuteczności w dobieraniu metody motywacyjnej do osoby i sytuacji.
 • Umiejętności liderowania zespołowi projektowemu, bez formalnego zwierzchnictwa.
 • Rozwój kompetencji w zakresie konstruktywnego oceniania pracowników, udzielania informacji zwrotnych.

Szkolenie oferuje możliwość pracy „stop klatki” w pracy zawodowej – spojrzenie z dystansu na prezentowane postawy, umiejętności, ich dotychczasową efektywność oraz umożliwia rozwój umiejętności pracy z zespołami.

 

Aby wziąć udział w szkoleniu należy:

 • wypełnić formularz rekrutacyjny - który dostępny będzie w dniach 12 – 22 maja 2023 roku.

W przypadku osób delegowanych przez pracodawcę po zakwalifikowaniu się na szkolenie konieczne będzie również przesłanie skanu podpisanego i wypełnionego OŚWIADCZENIA VAT na adres azarzyka@nck.pl. Oryginał formularza należy przesłać pocztą na adres NCK.

Informujemy, że w przypadku dużej liczby chętnych:

 • pierwszeństwo będą mieli pracownicy domów i centrów kultury,
 • NCK będzie prosił instytucje o oddelegowanie jednego pracownika.

Osoby zakwalifikowane na szkolenie poinformujemy mailowo 23 maja 2023 roku. 

KOSZT SZKOLENIA: 700 zł netto + 23% VAT

Szkolenie odbędzie się w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach.

KOSZT SZKOLENIA obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • wyżywienie,
 • nocleg (pokoje dwuosobowe),
 • transport na trasie Warszawa – ośrodek szkoleniowy – Warszawa,
 • materiały szkoleniowe,
 • zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Formularz rejestracyjny