Docenić kulturę. Skuteczne rzecznictwo instytucji kultury [SZKOLENIE ONLINE]

e-kadrakultury.nck.pl
Pon. 16 — Wt. 17 listopada 2020 r.

Zapraszamy na szkolenie online, na którym zostanie omówiony temat rzecznictwa jako sposobu budowania wpływu i pozycji.

Za każdym razem, kiedy…

  • jako animator opowiadasz publicznie dlaczego kultura jest ważna w życiu ludzi, albo prosisz o zagłosowanie na twój projekt pikniku sąsiedzkiego w budżecie obywatelskim – wówczas prowadzisz działania rzecznicze;
  • jako dyrektor myślisz, o tym, jak sprawić, żeby twoja instytucja była bardziej ceniona przez władze lokalne, albo kiedy na radzie przedstawiasz roczne sprawozdanie z działalności – wówczas prowadzisz działania rzecznicze.

Rzecznictwo to mówienie w imieniu innych (np. mieszkańców, sąsiadów, seniorów, młodzieży) lub idei (np. ochrony dziedzictwa kulturowego, rozwoju animacji kulturalnej, rozwoju lokalnej marki), żeby zbudować poparcie dla ważnej sprawy społecznej.

Dzięki szkoleniu nauczysz się co zrobić, żeby Twoja „sprawa” stała się też ważna dla innych. Dowiesz się jak budować relacje z otoczeniem (mieszkańcami, organizacjami, radnymi…), żeby zdobyć poparcie, a w efekcie uzyskać pozytywną decyzję, docenienie, zwiększenie budżetu na kulturę, itd.

Czego się nauczysz?  

  1. Dowiesz się czym jest rzecznictwo i w jaki sposób narzędzia rzecznicze mogą być wykorzystywane w pracy dyrektora czy animatora kultury do budowania roli i wizerunku instytucji czy realizacji strategicznych celów.  
  2. Dowiesz się na czym polega formułowanie przejrzystych komunikatów i przekazu rzeczniczego – jaka jest rola języka i struktur rzeczniczych w wystąpieniach rzeczniczych – dzięki temu Wasza komunikacja będzie zrozumiała, przyjazna i skuteczna w kontaktach z otoczeniem, a radni z zainteresowaniem wysłuchają rocznego sprawozdania.
  3. Nauczysz się, jak wykorzystywać historie osobiste (storytelling) i dane liczbowe w rzecznictwie.
  4. Nauczysz się, w jaki sposób roczne sprawozdanie z działalności instytucji zamienić w rzeczniczą okazję budującą wizerunek i markę instytucji. 

Więcej na temat rzecznictwa i tematyki szkolenia możesz poczytać w „Docenić bibliotekę – jak skutecznie prowadzić rzecznictwo”.