Fundusze na kulturę. Szkolenie na start

Dom Pracy Twórczej - Radziejowice
Śr. 7 — Pt. 9 lipca 2021 r.

W jaki sposób ubiegać się o finansowanie projektów kulturalnych? Jak znajdować źródła i poprawnie pisać wnioski? Gdzie znaleźć informacje na temat konkursów grantowych?

Szkolenie adresowane jest do osób, które posiadają niewielkie doświadczenie w pozyskiwaniu środków, a także tych, które dopiero zamierzają pisać swoje pierwsze wnioski.

Cele szkolenia:

 • Zwiększenie wiedzy o możliwych źródłach finansowania projektów kulturalnych;
 • Zwiększenie umiejętności planowania projektów i pisania wniosków
  o dofinansowanie działań kulturalnych;
 • Przygotowanie do ubiegania się o środki w konkursach MKiDN 2021;
 • Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami i uczestniczkami.

Po zakończonym szkoleniu osoby uczestniczące:

 • będą znały zasady pisania wniosków;
 • będą znały potencjalne krajowe i zagraniczne, a także prywatne źródła finansowania projektów kulturalnych (zarówno dedykowane bezpośrednio na działania kulturalne, jak i inne);
 • będą wiedziały, gdzie poszukiwać informacji na temat konkursów grantowych;
 • będą umiały wybrać odpowiednie źródło finansowania pod kątem konkretnego projektu;
 • będą znały narzędzie „Diament projektowy”, które ułatwia planowanie projektów;
 • będą znały podstawowe kryteria oceny wniosków w konkursach;
 • będą potrafiły ocenić wniosek o dofinansowanie projektu wg wskazanych kryteriów merytorycznych;
 • będą znały zasady wypełniania wniosków;
 • będą potrafiły wstępnie wypełnić formularz wniosku;
 • będą potrafiły wstępnie zaplanować preliminarz kosztów oraz harmonogram działań;
 • będą znały najpopularniejsze błędy popełniane przy wypełnianiu wniosków;
 • będą pozytywnie nastawione wobec udziału w konkursach grantowych.
UWAGA:

Szkolenie nie jest adresowane do osób, które:

 • chcą zdobyć wiedzę na temat konkursu „Infrastruktura kultury” / „Infrastruktura domów kultury”;
 • osób, które posiadają duże doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków.