Budowanie publiczności. SZKOLENIE ONLINE

e-kadrakultury.nck.pl
Śr. 14 — Czw. 15 kwietnia 2021 r.   g. 09:00—13:30

Proces budowania i samo “budowanie” kojarzy się z czymś precyzyjnie zaplanowanym, zaprojektowanym, wymagającym, terminowym, nastawionym na efekt końcowy, będący czymś trwałym z solidnymi fundamentami. Budując dom, myślimy o całości, o każdym pomieszczeniu, elemencie, wyposażeniu, funkcjonalnościach sprzętu, wygodzie, bezpieczeństwie, ale również, czy przede wszystkim, o atmosferze. Dokładnie tak samo jak w rozwoju publiczności (audience development) –metodologii budowania publiczności, relacji z publicznościami.

Czy można budować, a ostatecznie zbudować publiczność? Jakie są kluczowe procesy i zadania budowania publiczności? Jak kształtować relacje między instytucją a publicznością? Jak badać potrzeby publiczności? Jak dbać o siebie i zarządzać zasobami?

Najnowsze badania uczestnictwa w kulturze, realizowane jeszcze przed pandemią COVID-19, pokazały, że brak czasu, zmęczenie i niedogodne terminy to główne bariery w podejmowaniu praktyk związanych ze sztuką. Do tego wyzwanie docierania do przedstawicieli pokolenia „Z”,
w szalonym tempie rozwijające się digitalowe narzędzia marketingowe.

Czy instytucje kultury „rywalizują” z Netflixem, Spotify i aplikacją TikTok o tę samą publiczność i kto ma większe szanse na wygraną? Czy działania marketingowe i komunikacyjne podejmowane przez instytucje, teatry i organizatorów wydarzeń są wystarczające do nawiązywania jakościowych relacji ze stałą i potencjalną publicznością? Jak świadomie, strategicznie i holistycznie budować relacje pomiędzy organizacją kultury i sztuki a społecznością, uwzględniając cele artystyczne, finansowe i społeczne instytucji? Jak planować komunikację i działania reklamowe, aby skutecznie i efektywnie docierać do wybranych segmentów?

Szkolenie o pobudzaniu uczestnictwa i poznawaniu potrzeb, aktywizowaniu społeczności i projektowaniu tego, czego nie widać - aktywizacji elementów występujących na styku instytucji, projektu artystycznego lub wydarzenia z użytkownikami, publicznością, odbiorcami, uczestnikami w kontekście metodologii Audience Development (rozwój publiczności).

Szkolenie skierowane jest do PR-owców, pracowników instytucji kultury i organizacji pozarządowych wykorzystujących modele pracy z publicznością, animatorów kultury oraz innych instytucji i osób działających w sektorze kultury. Szkolenie szczególnie może zainteresować osoby pracujące na co dzień z odbiorcami, publicznościami, odpowiedzialnymi za pierwszy kontakt, atmosferę, przekazywanie informacji i obsługę osób korzystających
z oferty instytucji kultury.