Staże w instytucjach kultury | Nabór UZUPEŁNIAJĄCY dla stażystów | Edycja Letnia 2017

cała Polska - cała Polska
Śr. 31 maja — Niedz. 11 czerwca 2017 r.
Staże w instytucjach kultury | Nabór UZUPEŁNIAJĄCY dla stażystów | Edycja Letnia 2017
człowiek z głową dinozaura

Oferty staży CIĄGLE czekają na kandydatów! Wśród nich instytucje, organizacje pozarządowe oraz firmy reprezentujące Białystok, Dębe Wielkie, Gdańsk, Kamionkę, Kielce, Kluczbork, Kraków, Krobię, Lublin, Łódź, Pomiechówek, Radom, Serock, Stary Sącz, Suszec, Szczecin, Toruń, Tychy, Warszawę, Wojnowice, Wrocław, Zabrze. Studenci i absolwenci mogą zgłaszać swój udział poprzez wypełnienie formularza do 11 czerwca. Edycja Letnia trwa od 1 czerwca do 30 września br.

Do głównych celów programu należą umożliwienie studentom szkół artystycznych i kierunków humanistycznych zdobycia teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej zasad funkcjonowania i specyfiki pracy w instytucjach kultury, pomoc w realizacji bieżących zadań instytucji kultury, przygotowanie nowej, kompetentnej kadry  dla instytucji, organizacji i firm działających w sektorze kultury. 

Staże realizowane są przez cały rok w ramach trzech edycji. Rozpoczynamy nabór do Edycji Letniej 2017. Nabór odbywa się dwuetapowo, w pierwszej kolejności dla instytucji, następnie po zamieszczeniu na stronie listy instytucji prowadzony jest nabór dla stażystów. LISTA OFERT STAŻOWYCH POJAWI SIĘ NA DOLE STRONY W CZASIE TRWANIA NABORU.

Żeby wziąć udział w programie należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIA (aktywny w czasie trwania naboru), w którym trzeba zawrzeć następujące informacje:

  • Adres na który zostanie wysłane zaświadczenie o odbytym stażu: warunkiem otrzymania zaświadczenia jest dostarczenie kompletu dokumentów: plan stażu oraz list rekomendujący sporządza opiekun stażu, a sprawozdanie ze stażu stażysta. Wzory dokumentów można pobrać z zakładki Staże w instytucjach kultury - Dokumenty do pobrania po lewej stronie.

  • Wykształcenie: te informacje zostaną wysłane do opiekuna stażu.

  • Dodatkowe umiejętności: znajomość języków obcych, znajomość obsługi komputera - te informacje zostaną wysłane do opiekuna stażu.

  • Dodatkowe osiągnięcia: osiągnięcia, odbyte praktyki, szkolenia - te informacje zostaną wysłane do opiekuna stażu.

Stażysta może wybrać 2 miejsca odbywania stażu. Instytucja pierwszego wyboru będzie rozpatrywana w pierwszej kolejności. W przypadku gdyby kandydat nie spełniał warunków stawianych przez instytucję pod uwagę wzięta będzie instytucja drugiego wyboru.

Po zakończeniu naboru UZUPEŁNIAJĄCEGO, w dniach 12-13 czewrca wysyłana będzie informacja o wyniku rekrutacji. Instytucje do których zostaną skierowani stażyści będą zobowiązane do spotkania się z wybranymi kandydatami i przesłania do NCK wyniku rozmów.

Dla najlepszych stażystów zorganizowane zostanie szkolenie z zakresu zarządzania kulturą. Warunki rekrutacji (w drodze konkursu) przedstawione są po lewej stornie w zakładce Staże w instytucjach kultury - Szkolenia dla stażystów.

Staże są bezpłatne.

Zapoznaj się z regulaminem! Ostateczne wyniki postępowania rekrutacyjnego publikowane są na stronie internetowej projektu.

Kontakt: Anna Ładna, tel.: (22) 2 100 132, e-mail: aladna@nck.pl