Praktykuj w kulturze – czekamy na zgłoszenia studentów i absolwentów!

Data publikacji: 28.09.2021
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

Studencie! Studentko! Rozpoczyna się nowy rok akademicki a wraz z nim startuje ostatnia w tym roku edycja programu Praktykuj w kulturze.

Studiujesz na kierunku artystycznym lub humanistycznym? Kręci Cię sztuka, kultura i towarzystwo kreatywnych ludzi? Myślisz o twórczej pracy, ale nie wiesz, od czego zacząć?

Zacznij zatem od ciekawych praktyk, dzięki którym dowiesz się:
 • jak działa sektor kultury w Polsce,
 • kto, z kim i gdzie – czyli jak wygląda specyfika pracy w instytucjach kultury,
 • podstaw teoretycznych i praktycznych tego jak funkcjonuje instytucja kultury na co dzień.
Co będzie Twoim zadaniem?
 • pomoc w bieżących zadaniach,
 • kontakt z przedstawicielami i przedstawicielkami różnych instytucji kultury w Polsce,
 • praca koncepcyjna,
 • rozwijanie umiejętności w zakresie komunikacji, promocji i organizacji,
 • animacja kulturowa i praca projektowa,
 • rozwój osobisty i zawodowy.
Jak aplikować?

Praktykanci i praktykantki zgłaszać się mogą poprzez portal Pracuj w kulturze:

Zgłaszam się na praktyki!

Instytucje kultury czekają na wasze zgłoszenia do 11 października br.

Realizacja praktyk odbędzie się w okresie od 11 października br. do 31 marca 2022 roku.

Nabór uzupełniający będzie możliwy w terminie 12-25 października br.

Zgłoszenie trafia bezpośrednio do instytucji oferującej praktyki. Każdy praktykant, praktykantka może wybrać maksymalnie trzy interesujące go, ją oferty. Może się to wiązać z koniecznością odbycia trzech rozmów kwalifikacyjnych. W trakcie danej edycji można odbyć jedne praktyki.

Dlaczego warto?

Niewątpliwą korzyścią udziału w projekcie jest otrzymanie dokumentów:

 • listu rekomendującego od instytucji lub organizacji, w której odbędziesz praktyki
 • oraz zaświadczenia od Narodowego Centrum Kultury o udziale w projekcie.

Poza tym dla praktykantów i praktykantek, którzy ukończyli praktyki i zostały dopełnione wszystkie formalności, przygotowujemy specjalne bezpłatne szkolenie. Obejmuje ono takie zagadnienia jak autoprezentacja czy promocja instytucji kultury. Jest też okazją do spotkania się z innymi uczestnikami i uczestniczkami projektu oraz z pracownikami i pracowniczkami Narodowego Centrum Kultury.