Portal Pracuj w kulturze powstał w odpowiedzi na potrzebę wyodrębnienia specyficznego obszaru na rynku zatrudnienia, jakim jest praca w sektorze kultury.

Jeżeli szukasz pracy lub pracownika trafiłeś pod dobry adres! Naszą ambicją jest integracja środowiska pracowników i pracodawców branży kulturalnej w celu skutecznej realizacji procesu rekrutacyjnego.

Publikuj i przeglądaj oferty na:

www.pracujwkulturze.nck.pl

Chcemy także dać wam szansę bliższego poznania tych, z którymi współpracujecie realizując projekty kulturalne oraz tych, z którymi spotykacie się na naszych szkoleniach, studiach, stażach czy konferencjach. Mamy nadzieję, że Pracuj w kulturze stanie się miejscem łączącym profesjonalistów branży kulturalnej!