Opole 27.11.2015 | Perspektywy rozwoju kultury samorządowej

Data publikacji: 27.11.2015

Panel dyskusyjny: Odpowiedzialność samorządu w obszarze kształtowania i zarządzania kulturą

Prowadzenie: Artur Celiński (Res Publica Nowa, Magazyn Miasta)

Uczestnicy:Andrzej Buła, Marszałek Województwa Opolskiego; Maciej Babczyński, z-ca dyrektora Narodowego Centrum Kultury; prof. Stanisław Nicieja, Rektor Uniwersytetu Opolskiego; Grzegorz Sawicki, Członek Zarządu Województwa Opolskiego; Urszula Zajączkowska, dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego

Prezentacja: dr Marcin Poprawski (UAM), prezentacja projektu badawczego „Oddziaływanie festiwali na polskie miasta. Studium kompetencji kadr sektora kultury oraz synergii międzysektorowej”

Prezentacja: dr Tomasz Kukołowicz (NCK) Marlena Modzelewska (NCK), prezentacja najważniejszych wniosków z ekspertyz z serii Kultura Samorządowa 25+ zrealizowanych przez Zespół ds. Statystyki Kultury

Panel dyskusyjny: Perspektywy rozwoju kultury samorządowej

Prowadzenie: dr Marcin Poprawski (Uniwersytet Adama Mickiewicza)

Uczestnicy:Krystian Kobyłka, dyrektor Teatru Lalki i Aktora w Opolu; Dorota Piechowicz-Witoń, wiceprezes Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych; Andrzej Porawski, dyrektor Biura Związku Miast Polskich; prof. Robert Traba, dyrektor Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie; dr Przemysław Neumann, dyrektor Filharmonii Opolskiej im. J. Elsnera w Opolu