Tematy i terminy zjazdów

Data publikacji:
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Spotkania uczestników kursu dla menedżerów będą odbywały się w ośrodku szkoleniowym w Radziejowicach w następujących terminach:
 
Sesja 1: 07 - 09 kwietnia 2011 
Sesja 2: 09 - 11 czerwca 2011
Sesja 3: 05 – 07 września 2011
 
Pracę końcową należy przesłać do swojego opiekuna merytorycznego zgodnie z harmonogramem prac, który przekazany będzie podczas pierwszego spotkania w kwietniu. Podczas pierwszego zjazdu uczestnicy poznają także swoich opiekunów i otrzymają ich dane kontaktowe, które umożliwią późniejszą pracę. 
 
Tematy zajęć w ramach szkolenia dla menedżerów:
  • Specyfika zarządzania instytucją kultury
  • Strategiczne podejście do zarządzania kulturą – analiza strategiczna
  • Różne modele planowania strategicznego
  • Kompetencje międzykulturowe w pracy projektowej
  • Projekty współpracy kulturalnej, partnerstwo i networking
  • Źródła finansowania działalności kulturalnej – środki krajowe i europejskie
  • Promocja w instytucji kultury
  • Projekt jako narzędzie zarządzania strategicznego
  • Monitoring i ewaluacja
 
Szczegółowy program szkolenia do pobrania w PDF