Data publikacji:
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj
  • Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki mckis

 

Nabór na kurs z zakresu tańca ludowego trwa do 20 września 

 

Kurs prowadzony jest w systemie zaocznym. Okres nauki trwa dwa lata. Sesje odbywają się raz w miesiącu: piątek, sobota, niedziela i obejmują 30 godzin nauki / każda sesja /. Po pierwszym i drugim roku odbywa się stacjonarna sesja letnia /10 - 12 dni/. Program kursu rozszerzony został z 600 do 850 godzin. Kurs kończy się egzaminem, a absolwenci otrzymują zaświadczenie ukończenia IKK wydawane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowe Centrum Kultury. Ukończenie kursu daje uprawnienia do zajmowania określonych stanowisk w instytucjach kultury i jest równoznaczne z uzyskaniem wykształcenia równorzędnego ze średnim specjalistycznym . / Dz. U. Nr 256 z dnia 30 grudnia 2004 /.

 

NABÓR NA EDYCJĘ 2011-2013

Termin składania dokumentów – do 20 września 2011
Termin rozmowy kwalifikacyjnej – 24 września, godz. 11.00
Miejsce – Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, ul. Elektoralna 12, godzina 11.00
Obejmuje lekcję i rozmowę kwalifikacyjną.

 

Dokumenty
1. Podanie o przyjęcie (do pobrania)
2. Życiorys taneczny
3. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
4. Zaświadczenie lekarskie
5. 4 podpisane fotografie

 

Opłaty
2 raty: 2 x 3500,00 zł
4 raty: 4 x 1750,00 zł
Płatności przed każdą sesją: 20 x 250,00 zł i 2 x 1000,00 zł

 

Dodatkowych informacji udziela
Norbert Późniewski
Dział Edukacji i Szkoleń
tel. 22 58 64 221
e-mail: n.pozniewski@mckis.waw.pl

 

Więcej informacji na stronie MCKiS