Kurs na kulturę! Nabór do Edycji Letniej projektu Staże w instytucjach kultury 2014 rozpoczęty!

Data publikacji: 21.05.2014
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

Formularze zgłoszenia będą aktywne na stronie www.kursnakulture.pl do 8 czerwca.

Projekt Narodowego Centrum Kultury Staże w instytucjach kultury zakłada umożliwienie studentom zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych oraz zapewnienie instytucjom kultury możliwości pozyskania nowych, kreatywnych pracowników.

Działanie jest skierowane do studentów kierunków artystycznych i humanistycznych związanych z kulturą oraz instytucji, organizacji pozarządowych i firm działających w sektorze kultury.

O staż mogą się ubiegać studenci/absolwenci kierunków humanistycznych i artystycznych do 30 roku życia.

Tryb realizacji stażu będzie wynikał z bezpośrednich ustaleń między stażystą a instytucją oferującą miejsce stażowe, może to być dowolna kombinacja godzin i dni, w rezultacie dająca czas realizacji stażu od 160 godzin do 320 godzin.

Faktyczna długość stażu będzie każdorazowo ustalana bezpośrednio pomiędzy stażystą a instytucją przyjmującą i będzie uzależniona od możliwości i potrzeb instytucji kultury oraz od harmonogramu zajęć studentów w ciągu roku.

Stażyści nie otrzymują wynagrodzenia za udział w projekcie.
Termin odbywania staży w Edycji Letniej obejmuje okres od 26 czerwca do 30 września 2014 r.
Zgłoszenia przyjmowane będą od 20 maja do 8 czerwca 2014 r.


Instytucja może powierzyć rekrutację stażysty Narodowemu Centrum Kultury lub skorzystać z możliwości przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi przez NCK stażystami. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 26-27 czerwca 2014 r.

Zapraszamy studentów/absolwentów oraz instytucje/firmy/organizacje pozarządowe do udziału w projekcie!

Dla najlepszych stażystów przewidziano bezpłatne warsztaty z zakresu zarządzania kulturą!

KONTAKT:

Regulamin projektu stażowego, warunki rekrutacji stażystów i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie http://www.kursnakulture.pl/kategorie/edycja_letnia2014.html
Szczegółowych informacji udziela Irmina Recka-Wyżga, e-mail: irecka@nck.pl, tel.: (022) 2 100 117