Numer monograficzny „LiteRacji” poświęcony powstaniu styczniowemu

Data publikacji: 12.12.2013
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj
W 2013 roku ukazał się numer monograficzny kwartalnika „LiteRacje”, poświęcony powstaniu stycz...

W 2013 roku ukazał się numer monograficzny kwartalnika „LiteRacje”, poświęcony
powstaniu styczniowemu. W numerze ukazały się między innymi artykuły autorstwa Prof. Anny Czabanowskiej, Prof. Zbigniewa Mikołejko czy Jacka Dehnela.

W numerze znalazły się następujące artykuły:

1. Edmund Baranowski, 150. rocznica Powstania Styczniowego – Rocznice, które pamiętam.

2. Anna Czabanowska-Wróbel, 1863: Franciszka.

3. Aneta Lukas, Zapiski z dzieciństwa – dom dziadków.

4. Zbigniew Mikołejko, Pamięć, niepamięć. MojaPikieta powstańcza”.

5. Aleksandra Kijak-Sawska, Gdy bagnet staje się lancetem. Aleksander Lüttich – niezwykła biografia dowódcy z powstania styczniowego. 

6. Inesa Szulska, Kat na straży pamięci – losy wileńskiego pomnika M. Murawiewa-Wieszatiela w świetle relacji z epoki.

7. Maria Jolanta Olszewska, Wokół „Ojczyma” Józefa Narzymskiego, czyli o trudnym polskim rachunku sumienia. 

8. Weronika Girys-Czagowiec, Twórczość styczniowa Stanisława Rembeka.

9. Alicja Dąbrowska, Wokół elementów natury w lirykach powstańczych i listach Adama Asnyka.

10. Marek Kurkiewicz, W hołdzie tym, którzy podjęli walkę. Uwagi o motywie krwi w „Gloria victis” Elizy Orzeszkowej.

11. Weronika Grudzień-Koprowska, Maria Dąbrowska wobec powstania styczniowego.

12. Anna Lewenstam, Powstanie styczniowe w służbie ruchu strzeleckiego. Zaangażowanie polityczne Marii Wielopolskiej.

13. Jacek Dehnel, Od Giń, książę! Do Eleonoro, żegnam cię!

14. Dorota Samborska-Kukuć, Powstanie 1863 w narracjach kobiet. Marie Bonin (Deux Années de Séjour en Pologne) i Józefy Świętorzeckiej-Obiezierskiej (Męczeńskie lata) wspomnienia z Mohylewszczyzny.

15. Urszula Górska, Powstanie styczniowe oczami pewnej lwowianki: Galicja 1863.

16. Agata Markiewicz, Matki, żony i kochanki powstańców styczniowych – postawy kobiet wobec faktu zesłania mężczyzn na Syberię.

17. Anna Pekaniec, Uczestniczki, obserwatorki, komentatorki. Powstanie styczniowe w kobiecych autobiografiach.

18. Paulina Małochleb, Zmiana głębi ostrości. Strategia suplementacji w powieści o powstaniu styczniowym po 1956 roku.

19. Małgorzata Vražić,  Zaduma nad starymi dokumentami.

20. Abstrakty w języku angielskim.

źródło: materiały przesłane przez redakację

zob: www.literacje.pl