Słowo EMFAZA ma dwa znaczenia: w języku ogólnym oznacza ‘przesadna uczuciowość wypowiedzi’, a w języku specjalistycznym - jako termin językoznawczy – ‘podkreślenie wypowiedzi lub jej części za pomocą intonacji lub znaków interpunkcyjnych’. Stwierdzenie, że ktoś MÓWI Z EMFAZĄ o czymś, jest nacechowane lekko negatywnie i oznacza zupełnie co innego niż stwierdzenie, że ktoś mówi z empatią. MÓWIĆ z EMFAZĄ to mówić o czymś pompatycznie i z nadmiernym zaangażowaniem emocjonalnym, innymi słowy: w przesadny sposób wyrażać swoje myśli i uczucia. Mówić z empatią natomiast to mówić, wczuwając się w psychikę osoby, o której się mówi, mówić z uczuciem i zrozumieniem drugiego człowieka.
Źródło: [USJP; SJP PWN; ISJP; I, 380; NSPP; WSPP]