Wyrazy WIĘKSZOŚĆ i CZĘŚĆ to rzeczowniki, które używane są w funkcji liczebników. Określają pewien – duży lub mały – zbiór osób, przedmiotów lub zjawisk. Mimo że występują w funkcji liczebników, pozostają rzeczownikami, a więc – jeśli są podmiotem w zdaniu – wymagają użycia orzeczenia w liczbie pojedynczej i w rodzaju żeńskim. Poprawnie zatem: WIĘKSZOŚĆ posłów GŁOSOWAŁA za przyjęciem projektu (nie: Większość posłów głosowało…); CZĘŚĆ wniosków ZOSTAŁA ODRZUCONA w drugim czytaniu (nie: Część wniosków zostało odrzucone…, nie: Część wniosków zostało odrzuconych…); WIĘKSZOŚĆ osób BYŁA PRZEKONANA, że OTRZYMAŁA autentyczne certyfikaty (nie: Większość osób było przekonanych, że otrzymało…); CZĘŚĆ użytkowników z pewnością BĘDZIE ZAWIEDZIONA jakością tej aktualizacji (nie: Część użytkowników będzie zawiedzionych…).

Źródło:

[NSPP; WSPP; JPPPAM, 176-178]