T-shirt, iPod i e-dziennik – cz. I

Obce jednoliterowe przedrostki wyróżniają się pisownią. Przedrostek e-, który dostał się do polszczyzny w e-mailu, zapisujemy zawsze z kreseczką: e-mail, e-dziennik, e-book, e-business lub e-biznes, e-learning i e-nauczanie, e-papieros. Jeśli wyraz z tym przedrostkiem znajdzie się na początku zdania, to oczywiście zapisujemy go wielką literą, np. E-dziennik będzie dostępny w naszym gimnazjum od drugiego semestru. Jeśli cząstka e- poprzedza człon zapożyczony i nieprzyswojony, wymawiamy ją jako [i], np. e-mail [imejl], e-book [ibuk], e-learning [ilerńink]. Jeśli cząstka e- poprzedza wyraz rodzimy lub dawno zapożyczony i przyswojony, to wymawiamy ją jako [e]: e-nauczanie [enauczańe], e-dziennik [edzienńik], e-papieros [epapieros]. W potocznym języku dopuszczalne jest również dalsze spolszczanie wymowy i wymawianie [e] także w połączeniu z obcymi, nieprzyswojonymi członami, a więc [ebuk] zamiast [ibuk].
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; Baza CKS]