ŚLISKI, ale ŚLIZGAĆ SIĘ

ŚLISKI, ale ŚLIZGAĆ SIĘ
il. Marcelina Jarnuszkiewicz
Forma ŚLIZGI to postać gwarowa tego przymiotnika. W polszczyźnie ogólnej poprawna jest jedynie forma ŚLISKI, wywodząca się wprost z dawnej, jeszcze prasłowiańskiej postaci przymiotnika *slizъkъ ‘pokryty śluzem, śliski’. Czasownik ŚLIZGAĆ SIĘ również wywodzi się z prasłowiańszczyzny: został utworzony od jeszcze wcześniejszego czasownika *slizati i wzbogacony cząstką -zg-, która nadawała mu charakter ekspresywny (pośliźnięciu się towarzyszą zwykle niemałe emocje). Czasowniki dokonane, tworzone od niedokonanego ŚLIZGAĆ SIĘ mogą mieć dwojakie postaci: POŚLIZNĄĆ SIĘ lub POŚLIZGNĄĆ SIĘ, WYŚLIZNĄĆ SIĘ lub WYŚLIZGNĄĆ SIĘ, ZEŚLIZNĄĆ SIĘ lub ZEŚLIZGNĄĆ SIĘ.
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; Baza CKS]