POŻAROWY, PRZECIWPOŻAROWY, POŻARNICZY

Uwaga! POŻAROWY oznacza ‘dotyczący pożaru’ – pożarowe może być zatem ryzyko czy zagrożenie. Natomiast sprzęt używany do gaszenia pożaru to sprzęt POŻARNICZY lub PRZECIWPOŻAROWY. PRZECIWPOŻAROWE mogą być też zabezpieczenia. Dawna forma przymiotnika: POŻARNY zachowała się tylko w nazwie STRAŻ POŻARNA.
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; Baza CKS]