PONIEDZIAŁEK

PONIEDZIALEK
il. Marcelina Jarnuszkiewicz
Dawno, dawno temu PONIEDZIAŁEK miał nazwę wielowyrazową: był to *dьnь po neděli ‘dzień po niedzieli’, a że wymówienie trzech słów wymaga więcej wysiłku i jest mniej wygodne niż wymówienie jednego słowa, trzywyrazowy „dzień po niedzieli” szybko stał się jednowyrazowym PONIEDZIAŁKIEM. Nazwa PONIEDZIAŁEK uchodzi za jedną z młodszych spośród wszystkich słowiańskich nazw dni tygodnia, jest notowana dopiero (!) od początków XV w.
Źródło: [SEJP Bor, 462; ESJP, II, 696; SJP PWN; NEP PWN]