Zawsze piszemy SPOMIĘDZY jako jeden wyraz – z literą s na początku. Przyimek SPOMIĘDZY to zrost, który powstał z połączenia dwóch innych przyimków: z + pomiędzy. Mimo że każdy z tych przyimków występuje osobno – i Z, i POMIĘDZY – to nigdy przenigdy nie piszemy „z pomiędzy”. Jedyna poprawna postać tego słowa to SPOMIĘDZY. Dawno temu przyjęto bowiem, że przyimki utworzone od połączenia przyimka Z i innego przyimka zapisujemy łącznie, przy czym zachowujemy z- w zapisie przed głoską dźwięczną, natomiast przed bezdźwięczną piszemy s-. Dlatego zapisujemy: znad i zza, ale: sponad, spod, sprzed, spoza i SPOMIĘDZY.
Źródło: [SJP PWN; SO PWN; NSPP; WSPP; SWK, 304, 305]