Liczebnik PÓŁ jest nieodmienny i rządzi dopełniaczem. A to oznacza, że kiedy poprzedzimy go przyimkiem wymagającym innego przypadka, nic się nie zmieni – rzeczownik łączący się z liczebnikiem PÓŁ tak czy inaczej pozostanie w dopełniaczu. Piszemy więc i mówimy: Wymieszaj pół kilograma cukru z pół kilograma mąki (a nie: z pół kilogramem); Rozpuść drożdże w pół szklanki ciepłego mleka (a nie: w pół szklance); Po pół tygodnia tych wczasów chciała już wracać do domu (a nie: po pół tygodniu). Jeśli zdanie z użyciem konstrukcji PÓŁ + rzeczownik w D. byłoby niezrozumiałe (np. „Stażystka rozdała ankiety pół klasy”), zamieniamy nieodmienne PÓŁ na odmienną POŁOWĘ, a rzeczownik dalej pozostawiamy w dopełniaczu: Stażystka rozdała ankiety połowie klasy.
Źródło: [NSPP; WSPP; Baza CKS]