PIĄTE KOŁO U WOZU to nie jest wartość ekstra, bonus, korzystny dodatek. Tak nazywamy coś niepotrzebnego i zbędnego lub kogoś przeszkadzającego, zawadzającego. Zaznaczamy w ten sposób, że w tym wypadku, w tej sytuacji nadmiar jest rzeczą niepożądaną – tak jak wóz stabilniej stoi i lepiej toczy się na czterech niż na pięciu kołach, tak i w pewnych sprawach lepiej jest poprzestać na mniejszej liczbie elementów, a w pewnych działaniach – na mniejszej liczbie pomocników.
Źródło: [NSPP; USJP; SJP PWN; Baza CKS]