"Nowy słownik poprawnej polszczyzny" przestrzega przed stosowaniem składni „odwrotny od czegoś”, podając jako jedyną poprawną konstrukcję: coś ODWROTNE DO czegoś, czyli: efekt ODWROTNY DO zamierzonego. Jednak w uzusie tak często spotyka się łączenie słowa ODWROTNY z przyimkiem OD, że "Uniwersalny słownik języka polskiego" podaje już - jako przykład użycia formy ODWROTNY - sformułowanie: Skutek odwrotny od zamierzonego. Mimo że takie połączenie jest notowane w słowniku, na pewno lepiej jest posługiwać się konstrukcją z przyimkiem DO lub NIŻ: efekt odwrotny do zamierzonego albo: efekt odwrotny niż zamierzony.
Źródło: [NSPP; WSPP; USJP]