NEGLIŻOWAĆ to wcale nie znaczy ‘rozbierać’...

NEGLIŻOWAĆ to wcale nie znaczy ‘rozbierać’...
il. Marcelina Jarnuszkiewicz
...a BYĆ w NEGLIŻU – ‘chodzić na golasa’. BYĆ w NEGLIŻU oznacza ‘pozostawać w stroju niedbałym, niekompletnym, zazwyczaj: w bieliźnie’, natomiast podstawowe znaczenie czasownika NEGLIŻOWAĆ to ‘zaniedbywać’ – wtórnie także ‘odsłaniać, demaskować’. (np. Wysuwają jedne argumenty, negliżując zazwyczaj drugie, które są niewygodne dla ich tezy [SJP Dor]; Natura ludzka coraz częściej negliżuje ukrywane niegdyś cechy [NSPP]). Tylko czasownik zwrotny NEGLIŻOWAĆ SIĘ ma „bezpieczne” znaczenie ‘chodzić w negliżu’. Skąd takie znaczenia? Francuskie słowo négligé pochodzi od czasownika négliger ‘zaniedbać’, co z kolei wywodzi się od łacińskiego neglegere ‘nie dbać o coś’. Tak więc ktoś, kto JEST w NEGLIŻU, zaniedbuje – NEGLIŻUJE – przebrania się w strój dzienny...
Źródło: [SJP PWN; USJP; SJP Dor; NSPP; SWK, 200; ESJP, II, 289]