Tylko taka postać tego czasownika jest właściwa. Forma NAIGRAWAĆ SIĘ jest etymologicznie związana z czasownikiem igrać ‘robić sobie z czegoś zabawkę, igraszkę; traktować kogoś lub coś lekceważąco; także: psocić, żartować’ i pierwotnie była formą wielokrotną utworzoną od czasownika dokonanego NAIGRAĆ SIĘ, który zanikł, gdyż był rzadziej używany. Była więc para: naigrać > naigr-aw-ać, tak jak: dać > d-aw-ać, sprzedać > sprzed-aw-ać. NAIGRAĆ dosłownie oznaczało „do woli naszydzić sobie z kogoś czy z czegoś”, a NAIGRAWAĆ miało podobne znaczenie, ale aspekt niedokonany.
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; Baza CKS]