Wszyscy wiemy, że spójnik ŻE to „spójnik przecinkolubny”: pojawia się w zdaniach zawsze po przecinku. Ale pamiętajmy, że nie zawsze przecinek umieszczamy bezpośrednio przed spójnikiem ŻE. Są takie połączenia, zawierające spójnik ŻE, które tworzą wielowyrazowe wskaźniki zespolenia. Obowiązuje wtedy zasada cofania przecinka: przecinek umieszcza się przed całym wyrażeniem będącym wskaźnikiem zespolenia, a nie przed samym spójnikiem. Do typowych połączeń tego typu należą: MIMO ŻE, POMIMO ŻE, CHYBA ŻE, JAKO ŻE, TYM BARDZIEJ ŻE, ZWŁASZCZA ŻE. Poprawnie piszemy zatem: Album, mimo że został nagrany, nigdy nie ukazał się na półkach sklepowych (nie: album mimo, że został nagrany...); Kto zawiera małżeństwo, pomimo że pozostaje w związku małżeńskim, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5 [k.k., art. 183, § 1]; Posiadacz psa może z nim przebywać na terenie hotelu, chyba że szczegółowe postanowienia regulaminu hotelu stanowią inaczej; Konieczne jest uzyskanie nowych źródeł finansowania, jako że placówka rośnie w siłę i znaczenie; Budowa ośrodka nie jest łatwym zadaniem, tym bardziej że prace prowadzone będą na terenie chronionym; Ta grupa odbiorców jest dla akwizytora największym wyzwaniem, zwłaszcza że musi on przełamać sceptycyzm klientów i ich negatywny stosunek do sprzedającego (nie: zwłaszcza, że musi on...).
Źródło: [SO PWN; KJ PWN]