Użycie zaimków KTÓRY i JAKI może budzić wątpliwości poprawnościowe. Jeśli zastanawiamy się, którego z nich użyć, skorzystajmy z następującej zasady: Jeżeli w poprzedzającym zdaniu można użyć zaimka TEN, to wstawiamy zaimek KTÓRY, np. Wybraliśmy [tego] kandydata, który (nie: jaki) znał najwięcej języków; Chciałbyś chyba [ten] model drukarki, który (nie: jaki) widziałeś na targach. Jeżeli w zdaniu nadrzędnym może wystąpić zaimek TAKI, to wstawiamy zaimek JAKI, np. Wybrała [taką] melodię, jaką (nie: która) Basia bardzo lubiła; Były tu [takie] warunki, jakie (nie: które) miałam w dzieciństwie; Jedyny [taki] porządny człowiek, jakiego znałem, to Stefan; Jedyną [taką] nieomylną wróżką, jaką poznałem, był ciotka mojej matki.
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; Baza CKS]